O NAS

INFORMACJE

Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz orgzanizacja pracodawców. Cech posiada osobowość prawną. Działa na podstawie ustaty „o rzemiośle”. Siedzibą Cechu jest miejscowość Czołowo 107A/2 gmina Radziejów., znajdującą się na parterze (budynek wielkodygnacyjny) z dostępem bez jakichkolwiek barier architektonicznych, co umożliwia swobodny dostęp osobom z ograniczeniami. Aby przybliżyć zainteresowania młodocianych rzemieślników do naszej organizacji, pojawiają się propozycje przez promocje i konkursy.

Głównym celem Cechu jest utrwalenie więzi środowiskowych, postaw zodnych z zasadami etyki i godność zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno – gospodarczej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów. Ważnym celem pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobez związku pracodawców, organizacji pracowników, organów władzy i administracji rządowej oraz organów i jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie zapisu jaki widnieje w „Kronice Cechu”, założonej od 1945 r., Kronika  ta, opisuję nieliczną historię naszego Cechu. Z informacji wynika, iż mieszkańcy Radziejowa parali się rzemiosłem, a jego rzemieślnicy uchodzili za jednych z lepszych z okolicy Kujaw. Kolejne zapisy Kroniki to okres od 1958 r. gdzie zrzeszonych rzemieślników w ówczesnym czasie było 76 . Była to liczba w tym okresie bardzo   znacząca, bowiem wówczas,  ukierunkowano całokształt pracy rzemiosła w Radziejowie.

Pierwszymi założycielami byli:

  1. Jan Kwieciński
  2. Józef Kardasz
  3. Stefan Janiak
  4. Michał Gołdyn

W 1978 r. utworzono biuro Cechu, gdzie zrzeszeni rzemieślnicy mogli korzystać z wszelkich porad, szkoleń, egzaminów. Na stanowisko kierownika powołano Mirosława Nawrockiego. Ważnym wydarzeniem tegoż roku,  było oddanie do użytku wybudowanego w czynie społecznym, z udziałem rzemieślników „DOMU RZEMIOSŁA”, który był siedzibą przez  długie lata. Obecnie Cech Rzemiosł Różnych w Radziejowie mieści się w Czołowie 107A m 2.  88-200 Radziejów. Nadal głównym celem jest tworzenie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu.

Organizacja nasza została zarejestrowana w 2010 r. przez Sąd w Toruniu. Wiele zasług należy przypisać rzemieślnikom , którzy podjęli się, nauki zawodu z młodocianymi uczniami  szkół branżowych.  Wynikiem tak dużego  poświecenia i zaangażowania są wysokie   oceny  końcowe egzaminów czeladniczych, przeprowadzonych przez Kujawsko Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z którą współpracujemy od wielu lat. Członkowie zrzeszenie w naszym Cechu reprezentują zawody m.in.: fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, monter sieci instalacji, elektryk, murarz – tynkarz, stolarz, kucharz.

 

WŁADZE CECHU

Zdzisław Kuczek

Starszy Cechu

Janusz Markiewicz

Podstarszy Cechu

Urszula Palicka

Kierownik Biura

Wojciech Kocent

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Adam Janicki

Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Schmidt

Członek Zarządu

GALERIA ZDJĘĆ

Sprawozdawczo Wyborcze Zgromadzenie Delegatów KPIRIP w Bydgoszczy 20.08 2021

120 Lat KPIRIP w Bydgoszczy 7.X .2022r

KONKURS „WIEDZA O RZEMIOŚLE”

Noworoczne spotkanie rzemieślników z regionu

Skip to content