PORADNICTWO ZAWODOWE

Poradnictwo zawodowe, to najbardziej efektywna metoda wspierania młodocianych uczniów, w dokonywaniu wyboru odpowiedniego zawodu oraz edukacji związanej z zawodem.
Doradztwo zawodowe, polega głównie na rozmowie z młodocianym uczniem, wykorzystując jego predyspozycje zawodowe, zainteresowanie itp.
Dzięki temu, młodociany uczeń może poznać swoje mocne strony, talent i zainteresowanie wybranym zawodem.
Uczeń III klasy szkoły branżowej, kierowany jest, na miesięczne szkolenie do Ośrodka Kształcenia Zawodowego we Włocławku, celem przygotowania uczniów do egzaminów zawodowych i kwalifikacyjnych .

Skip to content